JUST NU

Vi bygger om gasmotorn på Mariehamn

En 100 kW biogasmotor står idag sedan ett par år tillbaka på Mariehamns reningsverk. Man har haft problem under en längre tid och kommer nu tillsammans med vår hjälp att bygga om motorn med att vi bl.a annat lägger till en intercooler. Vi hoppas att motorn efter detta kommer gå som tänkt.

VÅRA PRODUKTER

GASKLOCKOR

Vi levererar gasklockor från ett flertalet olika leverantörer och med olika utformningar. Klockorna levereras som kompletta stålcylindrar, ballonger eller byggda hus.

GASFACKLOR

Våra egentillverkade gasfacklor finns i olika utformningar och olika storlekar beroende på ert behov och efterfrågan. Vi kan leverera facklor med halvdolda lågor, för publika platser, samt öppna lågor.

GASMOTORER

Vi har erfarenhet av att leverera olika storlekar av gasmotorer till ett flertalet användningsområden. Vår största kundgrupp har varit reningsverk som vill utnyttja den gas som kan utvinnas ur de produkter som reningsverket kan omhänderta i sina rötkammare.

NIVÅVAKT

Vi har ett flertalet olika nivåvakter för torrgods från ELNIVA.
Läs mer här!

OM OSS

Under mer än 25 års tid har vi fått möjligheten att leverera flera olika typer av komponenter, reservdelar och även helt kompletta produkter för hantering av gas. Våra största produkter är gasmotorer, gasfacklor och gasklockor. Vi arbetar främst mot kommunala reningsverk men även mindre privata aktörer inom olika branscher som har behov av gashantering. Vi skräddarsyr våra produkter utefter våra kunders behov för att på bästa möjliga sätt kunna leverera rätt produkt för verksamhet.

KONTAKTA OSS