Produkter

GASKLOCKOR

Vi levererar gasklockor från ett flertalet olika leverantörer och med olika utformningar. Klockorna levereras som kompletta stålcylindrar, ballonger eller byggda hus. Då vi har en lång erfarenhet att leverera nya klockor och renovera redan befintliga klockor kan vi som leverantör ge er en komplett lösning som är anpassat just för era behov och ert verks utformning.

GASFACKLOR

Våra egentillverkade gasfacklor finns i olika utformningar och olika storlekar beroende på ert behov och efterfrågan. Vi kan leverera facklor med halvdolda lågor, för publika platser, samt öppna lågor. Facklorna kan levereras i kompletta byggsatser samt även lösa delar beroende på vad ni efterfrågar. Vi har även goda samarbeten spritt över hela landet för montering, inkörning och introduktion i hantering av facklorna. Våra facklor har utvecklats internt under många år och är idag framtagna att motstå vårt hårda klimat under mycket lång tid. Vi kan leverera allt från enklare så kallade stolpfacklor till mer avancerade högtemperatursfacklor med isolerade brännarör.

GASMOTORER

Vi har erfarenhet av att leverera olika storlekar av gasmotorer till ett flertalet användningsområden. Vår största kundgrupp har varit reningsverk som vill utnyttja den gas som kan utvinnas ur de produkter som reningsverket kan omhänderta i sina rötkammare. Men vi har även levererat till lantbrukare som velat utnyttja sina nötkreaturs avfall som i normala fall blivit restprodukter men som nu kan användas som bränsle till utvinnande av elektricitet och/ eller värme. Vi arbetar bara med större och erfarna leverantörer för att kunna garantera er driftsäkra och pålitliga motorer som genererar energi under många år framöver. Vi erbjuder också samtliga kunder serviceavtal så att ni som kund kan känna er helt trygga i ert köp.